De Monitor – De Nederlandse mesthoop

Overall rating
[Total: 0 Average: 0]

Movie Details

Title
De Monitor - De Nederlandse mesthoop
Overview
| KRO | Verschillende onderzoeken tonen aan dat er nog steeds teveel schadelijke stoffen vanuit de landbouw in de natuur komen. Met name de ammoniak uit de mest van de grootschalige veeteelt en melkveehouderijen zou zorgen voor een aantasting van veel natuurgebieden. Maar hoe zien de boeren dat zelf? En zijn zij bereid om minder dieren te gaan houden als dat beter is voor de natuur? We onderzoeken of onze flora en fauna te lijden heeft onder de landbouw en wat boeren en wetenschappers als oplossing zien voor dit probleem.
Runtime
0 h 25 min
Genres
Environmental Crime
Actors
Agriculture industry, Food industry
Country
 Netherlands
Release Date
8 May 2018
Production
KRO NCRV
Official Website
Did you learn new things?
0
How was the technical quality?
0
To what degree were you fascinated?
0
Is it objective? (e.g. not exaggerated)
0
Was the film easily understandable?
0
Average
 yasr-loader

Leave a Reply